Azori

**VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI***
(Na kaj čakamo?)

SupGaleano

Vsak dan v vsakem mesecu vsakega leta.

Suše. Poplave. Potresi. Vulkanski izbruhi. Onesnaženje. Trenutne in bodoče pandemije. Targetirani umori voditeljev staroselskih ljudstev, branilcev človekovih pravic in skrbnikov zemlje. Spolno zaznamovano nasilje dobiva razsežnosti genocida proti ženskam (neumen samomor človeštva). Rasizem, ki se le borno skriva za občasnimi drobtinami. Kriminalizacija in preganjanje razlike. Nepopravljiva pozaba prisilnih izginotij. Represija kot odgovor na legitimne zahteve. Izkoriščanje mnogih od peščice. Množične iniciative za uničenje teritorijev. Opuščene vasi. Razselitev milijonov, prikrita pod besedo 'migracije'. Vrste, ki jim grozi izumrtje ali pa so že postale zgolj ime na seznamu 'predzgodovinskih živali'. Neskončni dobički za najbogatejše bogataše sveta. Nepopisna beda za najrevnejše od svetovnih revežev. Tiranija denarja. Virtualna realnost kot lažen pobeg in resnične realnosti. Umirajoče nacionalne države. Vsak posameznik čuden sovražnik. Laži kot vladna politika. Neresnost in površnost kot ideala, h katerima se stremi. Cinizem kot nova religija. Smrt kot dnevna rutina. Vojna, vedno vojna.

Nevihta, ki briše vse, šepeta, svetuje, kriči:

Odnehaj!

Odnehaj!

Odnehaj!

In vendar...

Tam zunaj, blizu in daleč od naše zemlje in neba, tam je nekdo. Ženska, moški, drugx [unoa otroa], skupina, kolektiv, organizacija, gibanje, staroselsko ljudstvo, soseka, ulica, mesto, hiša, soba. V najmanjšem, najbolj pozabljenem in najbolj oddaljenem kotu je nekdo, ki pravi "NE". Nekdo, ki to pravi potiho, skoraj neslišno: ki kriči in živi ter umre v znamenju tega 'NE'. In ki gradi odpor in se upira. Nekdo: moramo jih iskati. Moramo jih najti. Moramo jih poslušati. Moramo se od njih učiti.

Pa čeprav bomo morali leteti, da jih objamemo.

Navsezadnje je letenje zgolj drug način hoje. Hoja pa je naš način boja, življenja.

Česa si torej obetamo na Karavani za Življenje? Upamo, da bomo videli v vaše srce. Upamo, da še ni prepozno. Upamo...na vse.

Častna beseda.

SupGaleano.
Planet Zemlja...oziroma kar je ostalo od njega.

*Letenje je druga oblika hoje.

Prevedeno iz objave v kastiljščini na https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/07/06/volantem-est-alio-modo-gradiendi/. Od tam je vzet tudi video.

Spremljaj Potovanje za življenje