Feminističnosrečanje

Poročilo iz drugega feminističnega medgeneracijskega srečanja

Rečeno storjeno: le 3 tedne po prvem srečanju smo se ponovno sestale, da bi ponovno spregovorile o ever-green temah feminizma. V nekoliko drugačni sestavi udeleženk feminističnega stebra Koordinacije za pripravo in izvedbo zapatističnega srečanja na ozemlju Slovenije in sobork, ki so začele z aktivizmom v 70ih in 80ih letih, tokrat nismo izgubljale besed za uvod, temveč smo nemudoma zagrizle v pereče vsebine.

Pri pripravi drugega srečanja smo namreč sklenile, da bi odprle teme, o katerih bi se želele pogovarjati tudi s tovarišicami zapatiskami. To so telo, nasilje, samopomoč, solidarnost in odpor.

Nasilje smo izpostavile kot orodje patriarhalnega sistema, kako ga občutimo na naših telesih ter problem fizičnega in spolnega nasilja, ki se dogaja tako za štirimi zidovi doma kot na ulici. Kaj hitro je prišel v ospredje neprecenljivi pomen sestrske solidarnosti in podporne mreže. Torej, tkanje sestrskih vezi, ki bi v težkih trenutkih učinkovale kot varovalna mreža in nas okrepile za skupni odpor. Hkrati smo premišljevale, kako to prenesti v širšo odporniško skupnost ter kako reševati medseboje konflikte oz. kako s feminizmom pristopitik sporom v skupnosti, ko se ti pojavijo. Deljenje izkušenj preteklih konfliktnih dogodkov in njihovih kontekstov nam je omogočilo prepoznati nekatere “tipične vedenjske vzorce” ter potrebo po razumevanju meja vpletenih in meja skupnosti ob razreševanju kofliktnih in nasilnih situacij. Starejše soborke so poudarile smiselnost prepoznanja te meje in jasne komunikacije, tako na ravni posameznic_kov kot tudi na ravni skupnosti, saj sta slednja pomembna za dolgoživost naših bojev za enakost.

V duhu “osebno je politično” smo zaznale, da obstaja močna potreba po večjem pripoznanju osebnih stisk oz. čustev in odnosnih dinamik v skupnostih, in sicer na način, da sta za to redno zagotovljena čas in prostor. In morda je prav prostor, ki smo si ga ustvarile na medgeneracijskih feminističnih srečanjih dober začetek tega. Tako bomo s tovrstnimi srečanji nadaljevale, saj bodo ena izmed prostorov, na katerih bomo pletle sestrske mreže solidarnosti in upora proti patriarhatu, klero-fašizmu in kapitalizmu.


Spremljaj Potovanje za življenje