Nogomet v Madridu

Zapatistični radio

8. december 2021

Kolektiv oddaje Črna luknja na Radiu Študent je osrednji del zadnjih štirih oddaj namenil razmislekom nekaterih aktivnih soustvarjalk in soustvarjalcev zapatističnega srečanja. V daljših pogovorih je bilo govora o politični zasnovi vsakega od štirih tematskih stebrov, okoli katerih je bilo srečanje organizirano, o samih aktivnostih, ki so bile izpeljane ter o razmislekih, ki so prišli kasneje.

Vsi spodnji pogovori so že objavljeni pri poročilih posameznih stebrov, sedaj pa so tu vsi še dodatno zbrani na enem mestu.


Steber avtonomija, 21. oktober 2021

Prvi dan zapatističnega srečanja je minil na ljubljanskih ulicah, v katere so vtisnjene zgodbe mobilizacij, vzajemne pomoči, skupnosti pa tudi preurejanj, izrinjanj in gentrifikacije. Poročilo v pisni obliki tudi na povezavi.Feministični steber, 4. november 2021

Aktivnosti so bile med samim srečanjem razporejene med dva dneva in so potekale pod geslom 'za krepitev sestrskega zaupanja in medsebojne podpore'. Veliko pa se je zgodilo že med samim procesom priprav. Poročilo v pisni obliki tudi na povezavi.Steber Balkan, 18. november 2021

Balkanski steber je pripravil obisk Bele Krajine in šengenske meje. V radijskem pogovoru pa je bilo kar nekaj pozornosti namenjeno tudi vzporednicam med nasiljem evropskih policij na Balkanu ter na meji med Poljsko in Belorusijo. Dodatno pa tudi o politični organizaciji in organiziranju v čedalje zahtevnejših časih. Poročilo v pisni obliki tudi na povezavi.Steber okolje in podeželje, 2. december 2021

Okoljski boji, antiavtoritarno podeželje in procesi kapitalističnega prisvajanja narave in okolja. Ali selitev iz čedalje bolj gentrificiranega in dragega mesta pomeni izstop iz kapitalizma? Ali pomeni konec možnosti za politično delo? Poročilo v pisni obliki tudi na povezavi.Spremljaj Potovanje za življenje.