Prva deklaracija iz Lakandonskega gozda

Comandancia General del EZLN

2. januar 1994

Danes pravimo:"Dovolj!"

Mehiškemu ljudstvu

Mehiški bratje in sestre:

Smo produkt petstoletnega boja: najprej proti suženjstvu; nato so se bojevali vstajniki med vojno s Španijo za neodvisnost; potem, da nas ne bi pogoltnil severnoameriški imperializem; potem, da smo razglasili ustavo in z naše zemlje izgnali francosko cesarstvo; pozneje, ko se je ljudstvo uprlo diktaturi Porfiria Diaza, ki nam je onemogočal pravično uresničevanje reformskih zakonov. Pojavili so se vodje kot Villa in Zapata, možje revni kot mi, ki jim je bila zanikana najbolj osnovna izobrazba tako, da so jih lahko izrabljali kot topovsko hrano in plenili bogastvo naše dežele. Ni jim bilo mar, da umiramo od lakote in ozdravljivih bolezni, da nimamo nič, čisto nič, niti spodobne strehe nad glavo, niti zemlje, niti dela, niti zdravstvene oskrbe, ne hrane ali izobrazbe, niti pravice do svobodnih in demokratičnih volitev lastnih političnih predstavnikov, niti neodvisnosti od tujcev, niti miru in pravice za nas in naše otroke.

Toda danes pravimo: "DOVOLJ!" Smo nasledniki resničnih graditeljev nacije. Razlaščeni – smo miljoni, ki kličemo naše brate in sestre, da se pridružijo boju, kot edini poti, da ne bi umrli od lakote, zaradi nenasitnih ambicij sedemdesetletne diktature, ki jo vodi klika izdajalcev, ki zastopa najbolj nazadnjaške in skorumpirane skupine. So taisti, ki so nasprotovali Hidalgu in Morelosu, taisti, ki so izdali Vicenta Guerrera, isti, ki so prodali več kot polovico dežele tujim osvajalcem, isti, ki so uvozili evropskega vladarja, da bi nam vladal, isti, ki so oblikovali "znanstveno" porfiristično diktaturo, isti, ki so nasprotovali razlastitvi Petroleuma, isti, ki so poklali železničarje leta 1958 in študente 1968., isti, ki nam danes jemljejo vse, prav vse.

Da bi preprečili vse to in kot naše zadnje upanje, potem ko smo izrabili vsa legalna sredstva, ki temeljijo na naši Magna Carti, se obračamo k njej, naši Ustavi, da bi uresničili 39. člen, ki pravi:

»Nacionalna suverenost bistveno in izvirno temelji v ljudstvu. Vsa politična oblast izhaja iz ljudstva, njena naloga je, da mu služi. Ljudstvo ima vsak trenutek neodtuljivo pravico, da spremeni ali prilagodi svojo obliko vladavine.«

Zato, skladno z našo Ustavo, oznanjamo sledeče mehiški zvezni armadi, ki je steber mehiške diktature, ki jo trpimo in je monopolizirana s strani enostrankarskega sistema, ki ga vodi Carlos Salinas de Gortari, najvišji in nelegalni vodja, ki danes drži oblast.

Skladno s to Deklaracijo vojne, pozivamo druge veje nacionalne oblasti, da se zavzamejo za obnovo legitimnosti in stabilnosti nacije tako, da vržejo diktaturo.

Mednarodne organizacije in Mednarodni rdeči križ prosimo, da nadzirajo in regulirajo naše bitke tako, da bodo naša prizadevanja izpeljana tako, da bo civilno prebivalstvo obvarovano. Zdaj in za vedno, oznanjamo, da se držimo Ženevskega sporazuma, in da oblikujemo EZLN kot oboroženo krilo našega osvobodilnega boja. Mehiško ljudstvo je na naši strani, imamo domovino in trobojnico, ki ju visoko cenijo naši vstajniški borci, na naših uniformah imamo rdečo in črno barvo, ki simbolizirata delovno ljudstvo v svojem stavkovnem boju. Ve bojih bomo vedno bomo nosili svojo zastavo, ki nosi črke EZLN, EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL1.

Vnaprej zavračamo vsak poskus razvrednotenja pravičnega cilja našega boja tako, da bi ga obtožili trgovine z narkotiki, za »narkogverilo«, banditizmom ali drugimi diskvalifikacijami, ki bi jih lahko zlorabljali naši sovražniki. Naš boj se sklicuje na ustavno pravico in je za pravičnost in enakost.

Zaradi tega in skladno s to Deklaracijo vojne, dajemo našim vojaškim silam EZLN naslednje ukaze:

Prvič. Napredovati k prestolnici države, premagujoč zvezno mehiško vojsko, pri tem pa varovati civilno prebivalstvo in osvobojenim ljudstvom dovoliti svobodne in demokratične volitve lastnih administrativnih oblasti.

Drugič. Spoštovati življenja ujetnikov in njihove ranjence predati Mednarodnemu rdečemu križu v medicinsko oskrbo.

Tretjič. Sprožiti takojšnje sodne postopke proti članom mehiške zvezne vojske in politične policije, ki so bili svetovani, urjeni ali plačani s strani tujcev, bodisi znotraj naše države ali v tujini. Obtoženi bodo tudi izdajalci domovine ter tisti, ki so zatirali in maltretirali civilno prebivalstvo in ropali ali napadali ljudsko dobrino.

Četrtič. Oblikovati nove enote vseh tistih mehičanov, ki izrazijo željo, da se pridružijo naši pravični borbi, vključno s tistimi, ki so bili sovražni vojaki, a so se brez boja predali našim silam in prisegajo, da bodo izvrševali ukaze Generalnega poveljstva EZLN

Petič. Zahtevati brezpogojno predajo sovražnih vojašnic pred začetkom bojev.

MEHIŠKEMU LJUDSTVU: Mi, dostojni in svobodni možje in žene, se zavedamo, da je vojna, ki jo oznanjamo, naše zadnje, a pravično sredstvo. Diktatorji že veliko let vodijo proti našim ljudstvom genocidno in nedeklarirano vojno. Zato te naprošamo za odločno udeležbo pri podpori tega načrta mehiškega ljudstva, ki se bojuje za delo, zemljo, streho, hrano, zdravje, izobrazbo, neodvisnost, svobodo, demokracijo, pravičnost in mir. Oznanjamo, da se ne bomo nehali bojevati, dokler ne dosežemo uresničitev teh temeljnih zahtev našega ljudstva, tako da oblikujemo vlado svobodne in demokratične države.